Хочу прервать обучение VDAB и вернуться на прежнюю работу. Могут быть санкции?

Вопрос

Могу ли я прервать обучение VDAB по собственному желанию и вернуться к своей прежней работе. За время обучения пришел к выводу, что это не мое. Вопрос: последуют ли за этим какие-нибудь санкции?

Ответы ( 3 )

  2
  2020-04-27T01:25:19+02:00

  Ответ можно найти на сайте VDAB:

  Proficiat! Contacteer de VDAB-bemiddelaar en geef de gegevens van je tewerkstelling door. Je opleidingscontract wordt dan stopgezet. We wensen je alvast veel succes met je nieuwe job.
  Als je tijdens de opleiding werk vindt, bespreek je dit eerst met je instructeur.
  Je verwittigt ook de cursistenadministratie van VDAB en de VDAB-bemiddelaar.

  Stopzetting

  Loopt de opleiding of stage anders dan verwacht? Praat erover met je instructeur of je VDAB-bemiddelaar. Zij helpen je graag verder. Let op! Stopzetting kan enkel met een geldige reden. Als je werkloosheidsuitkeringen krijgt en je de opleiding stopzet zonder geldige reden, zal de
  controledienst van VDAB een onderzoek instellen dat kan leiden tot een schorsing.
  VDAB kan beslissen de opleiding of stage stop te zetten wanneer:
  • blijkt dat je niet (meer) de vereiste geschiktheid bezit om met goed gevolg de opleiding te beëindigen;
  • je door langdurige afwezigheid (door bv. ziekte of ongeval) niet meer kan inpikken op de opleiding;
  • er een gegronde reden is voor stopzetting. Bijvoorbeeld na ernstige inbreuken op het huishoudelijk reglement door o.a. herhaaldelijk te laat
  komen, (ongewettigde) afwezigheid, gebrek aan respect voor medecursisten, docenten, materiaal.
  Let op! Word je omwille van een gegronde of dringende reden uit de opleiding of stage gezet, dan wordt je dossier overgedragen aan de controledienst
  van de VDAB. Dit kan gevolgen hebben voor je uitkeringen

  Лучший ответ
  0
  2020-04-27T02:28:22+02:00

  Когда-то очень давно я прекращала обучение дважды, в моем досье они один раз написали, что обучение прекращено по причинам, важным для обучаемого (мне показалось, что уровень слишком низкий), а второй раз, что обучение прекращено по причине трудоустройства. Никаких санкций не последовало.

  0
  2020-04-27T08:59:27+02:00

  Возвращение к труду-  никогда не имело наказание)))

Напишите ответ

Запрещается размещение контента, написанного транслитом, то есть русский текст должен быть написан кириллицей, а не латинскими буквами